ADR – Brand

Kursinnehåll

Vår kurs i ADR-brand ger yrkesföraren god kunskap och förståelse för brandrisker som finns i samband med transport av farligt gods.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Statistik
  • Alarmering
  • Organisation på skadeplats
  • Hot och riskbilder
  • Släckredskap och släckmedel
  • Åtgärder vid brand och spill
  • Handbrandsläckare och brand i kläder (praktik)
  • Brandförevisning (praktik)

Kursens längd: 3 timmar

Antal deltagare: 10 – 20 st

Pris: Offert lämnas på begäran

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen