Brandfarliga varor i mindre omfattning

Kursinnehåll

 

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara måste utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren ska vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och om den verksamhet som importen eller hanteringen ingår i.

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning.

Kursinnehåll

Föreståndarens ansvar

Lagstiftning inom området

Hantering av brandfarliga varor

Risker

Tillstånd

Tillsyn

 

Kursens längd: 3 timmar

Antal deltagare: 20st

Pris: Offert lämnas på begäran

 

Pris: 3 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Räddningstjänstens Övningsfält

Räddningstjänstens Övningsfält
2020-11-05
3 100 kr exkl. moms