Heta arbeten

Kursinnehåll

 

Alla arbeten som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas heta arbeten.

För att genomföra ett “hetarbete” ska det finnas två personer inblandade: Tillståndsansvarig (beställaren) och personen som skall utföra arbetet. Om den tillståndsansvarige bedömer att arbetet som ska utföras är brandfarligt, ska han/hon ge ett skriftligt tillstånd till personen som ska utföra arbetet och bedöma om det behövs brandvakt.

Alla inblandade – tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten – ska genomgå utbildningen heta arbeten.

Utbildning är gemensam för alla yrkesgrupper.

Kursinnehåll

Definition – Heta arbeten

Organisation

Genomförande och tillstånd till heta arbeten

 

Kursens längd: 7 timmar

Antal deltagare: 10-20 st

 

Pris: 3 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Karlshamn

Räddningstjänsten övningsfält
2020-11-04
3 100 kr exkl. moms
Övningsfältet Lokal Södra
2020-11-24
3 100 kr exkl. moms